Kennisnetwerk

Kennisnetwerk Bewonersgedrag en Duurzaam Bouwen & Wonen

Om te komen tot échte duurzaamheid in de gebouwde omgeving (nieuwbouw en bestaande bouw) zijn meerdere zaken belangrijk. Niet alleen ‘de stenen’ en duurzame installaties, maar ook het gedrag van een bewoner in zijn woning en woonomgeving. Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld en onderzoeken gedaan over de invloed van bewonersgedrag. Hierbij gaat het om in hoeverre bewonersgedrag bepalend of te beïnvloeden is bij het komen tot een duurzaam gebruik van de woning en woonomgeving. Bij Stichting Duurzaam Huis ligt de focus op deze gedragscomponent, waarbij de bewoner als gebruiker van de woning centraal staat.

Delen van kennis belangrijk 

Naar aanleiding hiervan heeft Stichting Duurzaam Huis eind 2011 een behoeften-/haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren. Dit onderzoek ging over het opzetten van een netwerk op het terrein van bewonersgedrag en duurzaam bouwen/wonen, met de drie centrale sporen innovatie, kennisuitwisseling en inspiratie. Stichting Duurzaam Huis heeft uit dit onderzoek geconcludeerd dat het belang van kennis delen op het gebied van ‘bewonersgedrag en duurzaam bouwen/wonen’ breed wordt gedeeld. 

Kennisnetwerk Bewonersgedrag en Duurzaam Bouwen/Wonen

Op basis van het onderzoek start Stichting Duurzaam Huis in 2012 met het opzetten van het ‘Kennisnetwerk Bewonersgedrag en Duurzaam Bouwen/Wonen’. De eerste ideeën hiervoor zijn een ‘virtueel netwerk’ van professionals, dat elkaar 1 of 2 keer per jaar ook live ontmoet. Ten behoeve van dit virtuele netwerk wordt een digitaal ontmoetings- en uitwisselingsplatform opgezet. Dit digitale platform verzamelt goede voorbeelden, publicaties, onderzoeken en nieuwsberichten voor en door de deelnemers aan het Kennisnetwerk. Om uitwisseling en discussie tussen de deelnemers mogelijk te maken, wordt de LinkedIn-groep ‘Energie & Gedrag’ aan dit digitale platform gekoppeld. Het streven is om in het najaar van 2012 de eerste bijeenkomste voor deelnemers te organiseren.

Deelnemen?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ‘Kennisnetwerk Bewonersgedrag en Duurzaam Bouwen/Wonen’? Geef dan nu uw gegevens door!
Of meldt uw suggesties/input voor nadere invulling van dit netwerk (bv. goede voorbeelden en/of relevante publicaties voor het digitale platform).