Duurzaam Bouwen

Woningcorporaties onderzoeken mogelijkheden zonnepanelen

Twee-en-twintig woningcorporaties gaan samen mogelijkheden voor grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen onderzoeken. Van hun ervaringen kunnen andere corporaties vervolgens gebruik maken.

Woningcorporaties beheren hun huurwoningen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk. Een beperkt aantal van hen maakt gebruik van zonne-energie, vooral met zonnepanelen voor collectief stroomverbruik. Maar zonne-energie kan op meer manieren grootschaliger ingezet worden. Ook huurders tonen er steeds meer interesse voor, het kan ook een middel zijn om hun energierekening te verlagen. De 22 woningcorporaties (met samen 360.000 woningen) willen daarom op grotere schaal gebruik gaan maken van zonne-energie. Samen gaan zij onderzoeken hoe dat kan.