Bewonersgedrag

Wat verstaan we onder bewonersgedrag? Bewonersgedrag bestaat eigenlijk uit drie componenten:

  1. Energiezuinig routinegedrag: denk aan het sluiten van deuren, de verwarming een graadje lager zetten, goed ventileren, het gebruik van een douchecoach etc.
  2. Investeringsgedrag: Om energiebesparing te realiseren door technische maatregelen zullen bewoners moeten investeren in hun woning. Isolatieglas, (na-)isolatie, een nieuwe ketel, zonnepanelen, het kost allemaal geld. Op welke manier zijn bewoners over te halen om deze investering te doen? Gerichte communicatie dat ingaat op de investering kan daarbij helpen.
  3. Gedrag door technische kennis: hoe vaak komt het niet voor dat er een duurzame installatie wordt geplaatst maar de gebruiker maar half weet hoe deze installatie gebruikt/ingesteld moet worden? Een labelstap op papier betekent nog geen energiebesparing in de praktijk. Door als bewoner kennis op te doen over het gebruik, wordt juist gebruikersgedrag gecreĆ«erd.

In communicatie naar bewoners en professionals is het goed om met al deze drie componenten van gedrag rekening te houden.

Brief en folder meest ingezette communicatiemiddel van corporaties

In communicatie naar bewoners zijn woningcorporaties overwegend traditioneel: de brief, de folder en de website zijn verreweg de meest ingezette communicatiemiddelen, zo blijkt uit onderzoek van SME Advies naar de communicatie over energiebesparing en gedrag onder woningcorporaties. Tegelijkertijd zijn dit ongeveer de minst effectieve instrumenten, zo toont onderzoek aan. Opvallend is dat corporaties sociaal leren wel als meest doeltreffende middel noemen, maar dit middel nauwelijks inzetten. Sociaal leren is communicatie waarbij bewoners hun medebewoners informeren, bijvoorbeeld in de vorm van energiecoaches.

CO2-label zegt consument niet veel

Is een CO2-label voor voedingsmiddelen van invloed op de houding en het aankoopgedrag van de consument? Het effect is gering, maar aanvullende informatie kan de zeggingskracht van het label effectiever maken. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR (University & Research centre) naar het effect van diverse CO2-labels in de omgeving van een bedrijfsrestaurant. Het rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.